صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

ویژگی های LED Grow Light .

2021-10-27

انواع طول موج فراوان هستند که با محدوده طیفی فتوسنتز گیاهان و مورفولوژی نور منطبق است. نیمی از عرض موج طیفی باریک است و نور تک رنگ خالص و طیف ترکیبی را می توان در صورت لزوم با هم ترکیب کرد. می تواند نور یک طول موج خاص را متمرکز کند تا محصول را به روشی متعادل تابش کند. نه تنها می توان گلدهی و باردهی محصول را تنظیم کرد، بلکه می تواند ارتفاع گیاه و مواد مغذی گیاه را نیز کنترل کند. این سیستم گرمای کمتری تولید می کند و فضای کوچکی را اشغال می کند و می تواند در یک سیستم ترکیبی سه بعدی کشت چند لایه برای دستیابی به بار حرارتی کم و کوچک سازی فضای تولید استفاده شود.

ویژگی های چراغ های گیاهی led: انواع طول موج غنی، فقط در راستای طیف طیفی فتوسنتز گیاه و مورفولوژی نور. نیمه باریک عرض موج طیف، می تواند در صورت نیاز ترکیب شود تا نور تک رنگ خالص و طیف ترکیبی به دست آید. نور با طول موج های خاص را می توان به صورت متعادل متمرکز و تابش کرد. نه تنها می تواند گلدهی و باردهی محصولات را تنظیم کند، بلکه ارتفاع گیاه و محتوای مواد مغذی گیاهان را نیز کنترل می کند. این سیستم گرمای کمتری تولید می کند و فضای کمی را اشغال می کند. می توان از آن در یک سیستم ترکیبی سه بعدی کشت چند لایه برای دستیابی به بار حرارتی کم و کوچک سازی فضای تولید استفاده کرد.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept